Chiến binh Đất Xanh Đông Nam Bộ vào đợt tập huấn

Back to Tin tức

Chiến binh Đất Xanh Đông Nam Bộ vào đợt tập huấn

Với mong muốn phát triển năng lực nhân viên, song hành phát triển doanh nghiệp, Đất Xanh Đông Nam Bộ đã tổ chức liên tiếp các khóa đào tạo kỹ năng nghề, quy tắc ứng xử cho toàn thể Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên trong tháng 6,7,8.

 

Chiến binh Đất Xanh Đông Nam Bộ tích cực học tập kỹ năng nghề

Các buổi đào tạo cho Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên của Đất Xanh Đông Nam Bộ không chỉ là những khóa học trực tiếp, bao quát các chuyên ngành: Kỹ năng nghề, quy tắc ứng xử, hội nhập văn hóa, tài chính, marketing,… mà còn là các khóa học online thông qua cổng trực tiếp E – Learning do Tập đoàn Đất Xanh triển khai. Các bài học dù trực tiếp hay online được Cán bộ và nhân viên lĩnh hội sâu sắc và áp dụng ngay vào công việc.

Tổng Giám Đốc Đất Xanh Đông Nam Bộ với bài giảng “Xây dựng mục tiêu và phát triển bản thân” cho nhân viên

Các bài giảng chủ yếu được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của tập đoàn bất động sản Đất Xanh nói riêng và thị trường bất động sản nói chung, thông qua lời giảng lắng đọng và chân tình của cấp Lãnh đạo Đất Xanh Đông Nam Bộ.

Nhiều nhân viên kinh doanh của Đất Xanh Đông Nam Bộ chia sẻ các khóa học đã giúp họ hội nhập sâu hơn với nghề, có được giao dịch tốt và xây dựng được mục tiêu phát triển bản thân. Đó cũng là mong muốn, ước vọng, mục tiêu mà toàn thể Ban Lãnh đạo Đất Xanh Đông Nam Bộ hướng đến và xây dựng từng ngày.

 

Khối văn phòng tham gia buổi học quy tắc ứng xử của Đất Xanh Đông Nam Bộ

 

P. Đào tạo

 

Back to Tin tức